FYZIOTERAPIA

24. marca 2019

Čo je fyzioterapia

Čo je fyzioterapia Fyzioterapia je medicínsky klinický odbor. Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a liečbou všetkého, čo súvisí s pohybovým systémom. Zaoberá sa diagnostikou a terapiou funkčných porúch pohybového systému […]